AB Tasarım İnceleme

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

AB Tasarım İnceleme

2014/33/AB Ek XI Madde 3.3 Tasarımın İncelenmesi

NOBOCERT tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek XI (Modül H1) kapsamında belgelendirilen veya NOBOCERT’e ilk belgelendirme için başvuran Kuruluşlar, “AB Tasarım İnceleme” başvurusu yapabilirler.

AB Tasarım İnceleme Nedir? Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme ve Belgelendirme Yöntemleri

Onaylanmış kuruluş tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, tasarımın 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I ‘de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımının belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve geçerlilik sınırlarını içeren bir AB Tasarım İnceleme belgesini asansör monte eden için düzenler.

Onaylanmış kuruluş, tasarımın, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I ‘de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamaması durumunda AB Tasarım İnceleme belgesi düzenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrıntılarıyla belirterek asansör monte edeni bilgilendirir.

Değişikliklerin Olması Durumunda

Onaylanmış kuruluş, yaygın olarak bilinen en gelişkin teknolojileri takip ederek onaylı tipin herhangi bir teknolojik değişiklikten dolayı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I ‘de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit etmesi durumunda asansör monte edeni bilgilendirir.

Asansör monte eden, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I ‘de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile uyumluluğunu veya belgenin geçerliliği için gereken koşulları etkileyecek onaylanmış tasarımda gerçekleşen değişiklikler konusunda AB Tasarım İnceleme belgesi düzenleyen onaylanmış kuruluşu bilgilendirmelidir. Bu değişiklikler onaylanmış kuruluşun ek bir onayıyla birlikte özgün AB Tasarım İnceleme belgesine ilave bir form olarak düzenlenir.

Yükümlülükler?

Her onaylanmış kuruluş, AB Tasarım İnceleme belgeleri ve/veya herhangi bir yayımladığı veya iptal ettiği ekler konusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, AB Tasarım İnceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan herhangi bir ekini iletir.

Her onaylanmış kuruluş, yayımladığı ve reddettiği, iptal ettiği, askıya aldığı veya kısıtladığı AB Tasarım İnceleme belgelerini ve/veya herhangi bir eki ve talep üzerine yayımladığı belgeleri ve/veya ekleri diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine bir AB Tasarım İnceleme belgesinin ve/veya eklerinin bir kopyasını edinebilir. Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler talep üzerine teknik dokümantasyon ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarının bir kopyasını elde edebilir.

Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle AB Tasarım İnceleme belgelerini, eklerinin ve diğer ilgili ekleri ile teknik dokümantasyonun bir kopyasını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının incelemesi için muhafaza etmelidir.

sa

kapat