ISO 14001:2015

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 14001 standardı 2004 versiyonu 14.09.2018 tarihinde son bulmuştur. 15.09.2018 tarihi itibari ile başvurular 2015 versiyonu olarak alınmaktadır.

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızda kaynakların sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevresel etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul görmüştür. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerin en üst düzeyde karşılanmasının yanında bugünün tüketicisi kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini ve saygı gösterilmesini istemekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

ISO 14001 Standardı çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar. ISO 14001 Standardı bir ürün standardı değildir. Ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir. Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için organizasyonlar tarafından oluşturulan çevre yönetim sistemi çevre politikası oluşturmak, bu politikayı uygulamak ve sürdürmek esasına dayanan ve çevre ile ilgili prosesleri, prosedürleri, sorumlulukları, kaynakları, planlama faaliyetlerini ve organizasyon yapısını düzenlemek üzere kurulan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Çevreyi tahrip etmeden gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder ve tüketiciyi bu yönde bilinçli hale getirir. Çevreye zararlı ürünlerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır.

Doğa ve çevre, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde önemli hususlardan biridir. Yanı sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri de ISO 14001 standardının koşullarına paralellik arz etmekte, bu standardın uygulanması mevzuat şartlarına uyumu arttırmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Sağladığı Yararlar

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı olarak bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yararlarını kısaca aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür;

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuatlara uyum sağlanması,
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum (deprem, yangın, sel, vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel, vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak meydana gelebilecek çevre etkilerinin azaltılması veya tamamıyla ortadan kaldırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel, vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak kayıpla ve mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
 • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltması sebebiyle mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyelini sağlaması,
 • Kaynakların etkin kullanılması sonucunda masrafların azalması ve verimliliğin artması (Enerji, su, vb. tasarrufu sağlanması),
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşmesi,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılası,
 • Kuruluş faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Çevresel performansın arttırılması,
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmanın çalışanları motive etmesi ve kuruluşa olan bağlılığın artması,
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artmasının sağlanması,
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesi sonucu müşteri güveninin artması,
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilmesi ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansının artması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması,
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırması,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırması,
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlanması,
 • Kuruluşun pazar payının arttırılması.

sa

kapat