ISO 9001:2015

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 9001 standardı 2008 versiyonu 14.09.2018 tarihinde son bulmuştur. 15.09.2018 tarihi itibari ile başvurular 2015 versiyonu olarak alınmaktadır.

Bugünün iş dünyasında ticaret gittikçe globalleştiğinden dolayı kuruluşlar çok daha geniş sınırlar içinde rekabet etmek zorunda kalmışlardır. Rekabet koşullarının ağırlaşması, diğer taraftan teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişim, kuruluşları her gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içinde bırakmaktadır. Rekabet koşulları, kuruluşları daha üstün niteliklere sahip olmak gerekliliğini öne çıkarmıştır.

Buna paralel olarak müşteriler de bilinçlenmeye başlamıştır ve beklentileri gittikçe yükselmiştir. Bu durum kuruluşları müşteri beklentilerinin ötesine taşımak zorunda bırakmıştır. Bu hızlı değişime ayak uyduramayan kuruluşların ise ayakta durabilmeleri çok zor hale gelmiştir. Artık kuruluşların var olabilmeleri, hangi sektörde olursa olsunlar, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hatta bunun ötesinde mal veya hizmet üretiminin sağlanmasına bağlıdır.

Bu sebeple kuruluşların, organizasyonları içinde Kalite Yönetim Sistemi kurmaları önemli bir hal almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ile, bir ürün veya hizmetin daha tasarım aşamasından başlayarak, üretilmesi, satışa hazır hale getirilmesi, pazarlanması ve satış sonrası verilecek hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan bir çalışmanın esasları belirlenir. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında esas olan, sadece bu sistemi kurmak değil, aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi hedeflemektir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların büyüklüğüne, hizmet alanlarına ve tipine bakılmaksızın sundukları ürün ve/veya hizmette yasal ve mevzuat şartlarına bağlı kalarak kuruluşun performansını ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere neler yapılması gerektiğini belirten yönetim sistemidir. Bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı kalmadan, müşteriye arz edilme evresine varıncaya kadar geçirdiği bütün süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetilerek devamlılığın sağlanmasının garanti edilmesi olarak ifade edilen ISO 9001:2015, küçük ya da büyük, üretimden hizmete, kamudan özel sektöre kadar değişen alanlarda her yapıya uygulanabilir.

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını gören ve uygulanan uluslararası standart haline gelmiştir. Standardın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız. Liderlik, müşteri odaklılık, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, kanıta dayalı karar verme gibi temel prensipler, tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp uyguladığımız takdirde bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

Tecrübeli kadromuz ile süreçlerinizi analiz edip tarafsız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz tetkik ve belgelendirme hizmetlerimiz ile kuruluşunuza katma değer sağlayan, ISO 9001:2015 belgelendirilmesinde yanınızda yer almaktayız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sağladığı Yararlar

Bu standardın uygulanması, bir kuruluşta tahminlerin ötesinde fayda sağlayabilir. Özellikle hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve şartlarının ötesine geçilmesi durumunda standart, kuruluşu rekabetçi kılacak değişimin kaynağı olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz kalabilir. Durağan kalmak aslında gerilemektir. Bu anlamda “ISO 9001:2015, bir belgeden daha fazlasıdır.” ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yararlarını kısaca aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür;

 • Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 • Kuruluş içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 • Kuruluş içi ve dışı iletişimde iyileşme,
 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi,
 • Çalışanların tatmini ve kuruluşa olan bağlılığının artması,
 • Kişilere bağımlılığın kalkması,
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması,
 • Yasal şartlara uyum sağlanması,
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlanması,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 • İadelerin azalması,
 • Müşteri şikayetinin azalması, müşteri memnuniyetinde ve sadakatinde artış sağlanması,
 • Kuruluşun piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 • Maliyetlerin azalması, karın, verimliliğin ve pazar payının artması,
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden öne çıkarak farklılık sağlanması,
 • Kuruluşun, uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesine sahip olmasının getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilmesi (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi).

sa

kapat