Hakkımızda

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET
Menü

  Kurumsal

  Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” ve “Onaylanmış Kuruluş” olmak amaçlı İstanbul’da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

  Bu amaçla Şirketimiz, Türk Akreditasyon Kurumu - TÜRKAK tarafından 30.10.2019 tarihinde TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, 24.03.2020 tarihinde ise TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edilmiştir. 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında ise 2847 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ile 26.03.2020 tarihinde NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sisteminde Onaylanmış Kuruluş olarak yayınlanmış bulunmaktayız.

  Kalite politikamız, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen ve güven duyulan bir kuruluş olma ve her geçen gün kapsamlarımızı genişletme hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz.

  Kalite Politikası

  Politikamız; ilgili taraflara, yeterli ve yetkin olduğumuz alanlarda verilecek tetkik, muayene, gözetim ve eğitim hizmetlerinde, günümüzün hızla değişen şartlarına paralel teknolojik gelişmeleri ve yasal şartları takip ederek, benimsenmiş prensipler ve hedefler doğrultusunda, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli geliştirerek işletilen kalite yönetim sistemi kontrolü altında, güven ve kalite değerlerinden taviz vermeden hizmet vermek ve her geçen gün faaliyet kapsamlarını arttırarak uluslararası alanda yer alacak öncü bir kuruluş olmaktır.

  NOBOCERT, bu hizmetlerin verilmesinde dil, din, ırk, politik taraf, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği çerçevesinde tüm çalışanları ile eşit hizmet anlayışı, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak çalışmayı, tüm uygunluk değerlendirme hizmetlerinin objektifliğini sağlamayı ve mesleki etik kurallardan taviz vermeden dürüst olarak gerçekleştirmeyi ve müşterinin her türlü fikri ve mülki haklarının korunmasını vazgeçilmez ilkeler olarak benimsemektedir.

  Politikamızın temelinde; müşteri odaklılık, zamanında, hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedeflerimize ulaşmada firmamızın mesleki etik kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi tüm çalışanlarımız için öncelikli kuraldır. Bu alanlarda müşterimizin herhangi bir şikayet ya da itirazının olması durumunda firmamız konuyu titizlikle ele almakta ve tarafsız bir yapı tarafından süreci yürütmektedir.

  NOBOCERT, şartlara uygun olarak oluşturulan ve işletilen kalite yönetim sistemi ile bu ilkelerin TS EN ISO/IEC 17021-1 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartlarının şartlarını tutarlı ve tavizsiz bir şekilde yerine getirileceğini, bunu sağlamadaki etkinliğinin devamlılığını sağlayacağını, bu politika ve hedeflerinin NOBOCERT organizasyonunun tüm seviyelerinde benimseneceğini ve uygulanacağını, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir.

  NOBOCERT, hizmetlerin verilmesinde diğer ilgili yasal şartlara, standartlara, kılavuz dokümanlara ve akreditasyon şartlarına uyulacağını taahhüt etmektedir.

  NOBOCERT, hizmetlerin verilmesinde müşteri hakkında elde ettiği veya oluşturduğu her türlü bilgi ve belgeyi yasal şartlara ve akreditasyon şartlarına uygun olarak gizlilik içinde ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden, objektif kriterlere göre ele alacağını, değerlendireceğini ve muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir.

  NOBOCERT, hizmet verdiği firmaların büyüklüğüne, coğrafi konumuna, sosyal ve siyasi etkisine bakılmaksızın her koşulda eşit şartlarda, bilimsel değerlendirmeler altında, hiçbir baskıya maruz kalmadan ve çıkar gözetmeden gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık prensiplerine uygun olarak objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde hizmet vereceğini, belgelendirmenin daha kolay yapılmasına dair hiçbir şekilde tavsiye vermeyeceğini, tarafsızlığı tehlikeye atacak olası çıkar çatışmaları ile ticari, ekonomik ve diğer her türlü baskıları engellemek için gerekli risk değerlendirmesini yaparak riskleri bertaraf veya minimize etmeye yönelik çalışma yapacağını taahhüt etmektedir.

  NOBOCERT, tarafsızlığı güvence altına almak adına karar mekanizmasında yer alan kişilerin uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan kişilerden farklı kişiler olmasını uyguladığı prosedürler ile sağlamaktadır.

  NOBOCERT, hizmet verdiği alanlarda belgelendirme ile ilgili tüm kararlardan sorumludur.

  NOBOCERT, verdiği taahhütleri gerçekleştirirken çevre güvenliğini gözeteceğini, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini eğitimlerle yüksek seviyede tutarak güvenlik önlemlerinin tam olarak alınacağını taahhüt etmektedir.

  Cenk NALBANTOĞLU

  Genel Müdür

  Kalite Politikamızı ek olarak incelemek için buraya tıklayınız.
  misyon

  Nobocert Misyonumuz

  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olarak, ulusal ve uluslararası alanda marka bilinirliğini arttırmak, yenilikçi ve güvenilir hizmetler sunmak, ‘’Güven, Kalite ve Hizmet’’ değerlerimizin tüm faaliyetlerimizde eksiksiz yer almasını sağlamak.

  misyon

  Nobocert Vizyonumuz

  İnovasyon odaklı girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir ekiplerimizle, sürekli gelişmeye açık olan, kapsamında olan tüm faaliyetlerinde profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunan, sürdürülebilir büyümesini koruyan, tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir kuruluş olmak.

  sa

  kapat