Modül B

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

Modül B

2014/33/AB Ek IV Bölüm B Asansörlerin AB Tip İncelemesi

NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV Bölüm B Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) kapsamında 2847 kimlik kayıt numarasıyla atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur.

Modül B Nedir?

AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da dahil olmak üzere model asansörün teknik tasarımının incelendiği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve 2014/33/AB Ek-I’deki uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Bir asansörün AB tip incelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğinin incelemesini kapsar.

AB tip inceleme için başvuru, asansörü monte eden veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme ve Belgelendirme Yöntemleri

Onaylanmış kuruluş, model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve çözümlemeleri inceler.

Onaylanmış kuruluş, inceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verir.

Onaylanmış kuruluş, model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiğini ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.

Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.

Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptırır.

Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporu düzenler. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece asansör monte eden ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayımlayabilir.

Asansör tipi, 2014/33/AB Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansör monte edenin adı ve adresini, AB tip inceleme sonuçlarını, belgenin geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir. AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir. AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir.

Değişikliklerin Olması Durumunda

Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin 2014/33/AB Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit ederse ve gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir.

Asansör monte eden, 2014/33/AB Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirmelidir. Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme (Modül B) belgesi talebini sorar.

Yükümlülükler?

  • Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.
  • Avrupa Komisyonu, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını talep edebilir.
  • Asansör monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasının kopyalarını ve bunların eklerini asansörün montaj tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza etmelidir.

sa

kapat