Modül D

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

Modül D

2014/33/AB Ek XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu

NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) kapsamında 2847 kimlik kayıt numarasıyla atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur.

Modül D Nedir?

Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu (Modül D), asansörün AB tip inceleme (Modül B) belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olmasını veya Asansör Yönetmeliği Ek XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Asansör monte eden asansörün imalat, birleştirme, montaj ve son muayenesi için gözetime tabi olan onaylı bir kalite sistemi yürütmeli ve kalite sistemi kapsamında her asansörün incelemesini ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğun sağlanması için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri kendi bünyesi içinde yapmalıdır.

Asansör monte eden, kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

Asansör monte edilen tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir.

Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme ve Belgelendirme Yöntemleri

Onaylanmış kuruluş, yürütülen kalite sisteminin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın (ISO 9001) eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğunu kabul eder.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir tetkiki içermektedir. Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini temin eder.

Değişikliklerin Olması Durumunda

Asansör monte eden, yürüttüğü kalite sisteminde yapmayı düşündüğü değişiklikler hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa bilgi vermelidir.

Onaylanmış kuruluş kendisine bildirilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir ve kararını asansör monte edene veya yetkili temsilcisine bildirir.

Gözetim Tetkiki

Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olmak amacıyla tetkikleri belirli aralıklarla sürdürür ve asansör monte edene tetkik raporu düzenler.

Habersiz Tetkik

Onaylanmış kuruluş, asansör monte edene habersiz tetkikler yapabilir. Bu tetkikler esnasında onaylanmış kuruluş gerekirse kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir.

Yükümlülükler?

Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren on yıl süre için kalite sistem dokümantasyonunu, kalite sisteminde yaptığı değişikliklere dair bilgiyi, monte edilen asansörün teknik dosyasını, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluş kararı ve raporlarını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında muhafaza etmelidir.

Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletir.

Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Avrupa Komisyonuna ve üye ülkelere sağlar.

Asansör monte eden, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte “CE” işaretini iliştirmelidir.

Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenlemeli ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza etmelidir ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını talep üzerine yetkililere iletmelidir.

sa

kapat