Modül G

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

Modül G

2014/33/AB Ek VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu

NOBOCERT, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G) kapsamında 2847 kimlik kayıt numarasıyla atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur.

Modül G Nedir?

Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.

Asansör monte eden birim doğrulaması (Modül G) için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurabilir.

Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme ve Belgelendirme Yöntemleri

Asansör monte eden tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, asansöre ait teknik dosyayı ve monte edilen asansörü inceler ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar.

Asansör, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I’de yer alan gerekleri karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceği konusunda bilgi verir. Asansör monte eden, birim doğrulama (Modül G) için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvuru yapmak zorundadır.

Yükümlülükler?

Onaylanmış kuruluş, talep üzerine uygunluk belgesinin bir kopyasını Avrupa Komisyonuna ve üye ülkelere sağlamalıdır.

Asansör monte eden, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’nde yer alan sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, Modül G belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında “CE” işaretini, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte iliştirmelidir.

Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenlemeli ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep üzerine yetkililere sağlamalıdır.

Asansör monte eden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında uygunluk belgesinin bir kopyasını asansörün teknik doyasıyla birlikte, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza etmelidir.

sa

kapat