Asansör Ürün CE Belgelendirme

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

Ürün / Asansör CE Belgelendirme

Asansörlerin CE belgelendirmesi konusunda NOBOCERT, 2847 kimlik kayıt numarasıyla 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur.

Ürün Belgelendirme Nedir?

Ürünlerin, proseslerin veya hizmetlerin belgelendirilmesi; bunların, standartlarda ve diğer normatif dokümanlarda belirtilen şartlara uygun olduğuna ilişkin güvence sağlamanın bir aracıdır. Kuruluşlar, ürünlerinin özel standartlar ve ilgili normlara uygunluğunu kanıtlamak ve müşterileri için güvence sağlamak amacı ile ürün belgelendirmesi talep edebilirler.

Bazı ürün, proses veya hizmet belgelendirme programları, başlangıç deneyini veya muayeneyi ve bunların tedarikçilerinin kalite yönetim sistemlerinin değerlendirilmesini ve sonrasında, kalite yönetim sistemini ve üretimden ve piyasadan alınan numunelerin deney veya muayenelerini esas alan gözetimi içerebilir.

Ürünleri, prosesleri veya hizmetleri belgelendirmenin nihai amacı tüm ilgili taraflara; bir ürün, proses veya hizmetin belirtilen şartları yerine getirdiğine ilişkin güven vermektir. Belgelendirmenin değeri; belirtilmiş olan şartların karşılandığının, tarafsızlık ve yeterliliği olan üçüncü bir tarafça gösterilmesine duyulan güven ve inancın derecesidir.

Asansör Ürün Belgelendirme Nedir?

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, asansörlerin ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının, kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini sağlamak için yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreç ise uygunluk değerlendirmesi olarak ifade edilmektedir. “CE” işareti ise, asansör veya asansör güvenlik aksamının 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti ifade etmektedir.

Yönetmelik üreticiye, CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunmuş olup, üretici tarafından uygunluk değerlendirme prosedürlerinin yerine getirilmesi neticesinde asansörler gibi yüksek risk taşıyan ürünlerde, direktif hükümleri gereği mutlak şekilde bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu olan Onaylanmış Kuruluşlarca test edilip, belgelendirilmeli ve üretici Onaylanmış Kuruluşun bu incelemesini müteakiben “CE” uygunluk işaretini ürüne iliştirmelidir.

Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti bulunması gereken ürünlerden yüksek riskli ürünlerin, piyasaya arzından önce, konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış denetleyici kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını zorunlu kılmıştır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya sertifikalandırmasını yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “Onaylanmış Kuruluş” (Notified Body) statüsünü almaktadır. Üye ülkeler tarafından belirlenen Onaylanmış Kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması maksadı ile bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Onaylanmış Kuruluş statüsünde olan kuruluşları buradan kontrol edebilirsiniz.”

”CE” İşareti Nedir?

“CE” işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içerisinde serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir. Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), 28 AB üye ülkeden ve EFTA ülkeleri olarak bilinen İzlanda, Norveç, Lihtenştayn’dan ve ayrıca Türkiye’den oluşmaktadır.

Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen “CE” işareti, bir kalite belgesi değildir.

“CE” işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren ve Conformité Européenne (Avrupa Uygunluk) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir işarettir.

Türkiye’nin dış ticareti bakımından, sayısı zamana artan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden bir veya birkaçı kapsamında olan bir ürünün, “CE” işareti olmadan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilmesi mümkün değildir. Türkiye pazarı bakımından ilgili mevzuat ile uyum tamamlanarak “CE” işareti bulundurma bir zorunluluk haline getirilmiştir ve bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden “CE” işareti bulunması gerektiği halde bu işareti taşımayan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmemektedir.

“CE” işareti, asansörün piyasaya arzından önce her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştirilir. Asansör monte eden, montajı bitirilmiş olan asansörün kabinine “CE” işaretini ve “CE” işaretine bitişik şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını iliştirir.

23.02.2012 tarihli 28213 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan "CE" İşareti Yönetmeliği ile ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Neden NOBOCERT?

NOBOCERT olarak, müşterilerimiz ve ilgili tüm taraflara, zamanında hizmet vermek konusundaki hassasiyetimizle güven, kalite ve katma değer sağlayan hizmet sunarız.

NOBOCERT, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17065 standardından akredite edilmiş olup, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında 2847 kimlik kayıt numarasıyla Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak asansörlerin CE belgelendirmesi konusunda atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur.

NOBOCERT olarak, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen modüllerde CE Belgelendirme işlemleri için hizmetler sunmaktayız.

  • Modül B (2014/33/AB EK IV Bölüm B Asansörlerin AB Tip İncelemesi)
  • Modül G (2014/33/AB EK VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu)
  • Modül E (2014/33/AB EK X Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)
  • Modül H1 (2014/33/AB EK XI Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu)
  • AB Tasarım İnceleme Belgesi (2014/33/AB EK XI Madde 3.3 Tasarımın İncelemesi)
  • Modül D (2014/33/AB EK XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)

sa

kapat